• รถซุปเปอร์คาร์ (Supercar) ให้เช่า รถสปอร์ต รถเปิดประทุน รถหรูให้เช่า ราคาพิเศษ

ซุปเปอร์คาร์ให้เช่า

หมายเหตุ :

– ยังไม่มีบริการเช่ารถซุปเปอร์คาร์นำไปขับส่วนตัว
– สำหรับงานอีเวนท์ งานถ่ายโฆษณา/ละคร/ภาพยนต์ หรืองานเปิดตัวสินค้า เป็นต้น

– การใช้รถระหว่างช่วงเวลา 6.00 ถึง 23.00 (นับเป็นหนึ่งวัน)
– ราคารวมน้ำมัน (เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)