• รถซุปเปอร์คาร์ (Supercar) ให้เช่า รถสปอร์ต รถเปิดประทุน รถหรูให้เช่า ราคาพิเศษ

รถหรูพร้อมคนขับให้เช่า

หมายเหตุ :

– ยังไม่มีบริการเช่ารถซุปเปอร์คาร์นำไปขับส่วนตัว
– รถซุปเปอร์คาร์เช่าพร้อมคนขับ ราคาถูกกว่าเช่าออกงาน เนื่องจากโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

– การใช้รถระหว่างช่วงเวลา 6.00 ถึง 23.00 (นับเป็นหนึ่งวัน)
– ราคาเช่ารถไม่รวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ และที่พักคนขับ (กรณีค้างคืนต่างจังหวัด)