• รถซุปเปอร์คาร์ (Supercar) ให้เช่า รถสปอร์ต รถเปิดประทุน รถหรูให้เช่า ราคาพิเศษ

เงื่อนไข / นโยบาย

เงื่อนไข / นโยบาย ThaiSupercarRent.com

เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจในนโยบายการบริการของ ThaiSupercarRent.com และปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ ลูกค้าโปรดศึกษาข้อมูลนโยบายอย่างละเอียดถี่ถ้วน.
 • วัตถุประสงค์การนำรถไปใช้งาน
  – ผู้ที่ต้องการเช่า ต้องแจ้งวัตถุประสงค์การนำรถไปใช้งานกับเจ้าหน้าที่
 • การวางมัดจำ
  – ชำระมัดจำ 50% ในวันทำสัญญาจอง และชำระอีก 50% ทันทีในวันที่รับรถยนต์ที่หน้างาน หากผิดเงื่อนไขทางผู้ให้เช่าจะไม่คืนเงินมัดจำทั้งสิ้น และยกเลิกการเช่ารถทันที
 • การรับรถ
  – ทางผู้ให้เช่า จะนำรถส่งมอบ ณ จุดที่ได้ตกลงกันไว้ โดยผู้เช่าต้องชำระค่าบริการครบตามจำนวน จึงจะสามารถรับรถได้
 • การใช้รถ
  – การใช้รถไม่เกินช่วงเวลา 6.00 ถึง 23.00
  – น้ำมันรถเต็มถังก่อนไปรับลูกค้าและลูกค้าเติมน้ำมันกลับให้เราเต็มถังหลังจากเสร็จงานเรียบร้อยแล้ว
 • รถหรูพร้อมคนขับ
  – การใช้รถไม่เกินช่วงเวลา 6.00 ถึง 23.00
  – ราคารถไม่รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน และค่าที่จอดรถ ในกรณีไปค้างคืนต่างจังหวัด ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบห้องพักของพนักงานขับรถ
 • การดูแลรักษา
  – ผู้เช่ารถรับรองว่าในระหว่างที่นํารถไปใช้จะต้องรับผิดชอบไม่สูบบุหรี่และดื่มสิ่งมึนเมาภายในรถ อีกทั้งยังรักษาความสะอาด เครื่องมือ อุปกรณ์ทั้งหมด และเมื่อถึงเวลาส่งคืนรถ ผู้เช่าจะต้องนําส่งคืนรถในสภาพเดิม ไม่มีชํารุดหรือเสียหายใดๆ
  – ในกรณีที่ผู้เช่าคืนรถยนต์ในสภาพสกปรก ผู้เช่าจะต้องชำระเงินค่าชดเชยให้แก่เจ้าของรถยนต์ หากต้องให้ผู้เชี่ยวชาญจัดการกับสภาพของรถยนต์ (คราบบนที่นั่ง สิ่งสกปรกจำนวนมากในรถยนต์ เป็นต้น) ผู้เช่าจะต้องชำระเงินตามใบเรียกเก็บเงินของผู้เชี่ยวชาญ
 • การนำรถไปให้บุคคลที่ 3
  – ผู้เช่ารถให้สัญญาว่าจะไม่นํารถที่เช่าไปให้คนอื่นใช้หรือให้ผู้อื่นเช่าต่อหรือนําไปด้วยประการใดๆเป็นอันขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่ารถเป็นลายลักษณ์อักษร
 • สถานที่และเส้นทางการใช้งาน
  – รถยนต์ทุกคันติดตั้ง GPS ท่านต้องใช้รถยนต์ภายในสถานที่ที่ได้ทำการตกลงกันไว้ หากท่านออกนอกเส้นทางหรือละเมิดการใช้งาน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกให้บริการและท่านต้องชำระเงินที่ยังค้างจ่ายให้ครบถ้วน
 • การผิดสัญญาและการชดใช้ค่าเสียหาย
  – หากผู้เช่ารถทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือทำผิดระเบียบข้อบังคับเงื่อนไขการใช้รถของผู้ให้เช่า ผู้เช่ารถยิมยอมให้ริบทรัพย์ตามที่วางประกันไว้และผู้เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหายส่วนต่างเพิ่มเติมด้วย
  – ผู้เช่ารับรองว่าในระหว่างที่ผู้เช่าเช่าไป ถ้ารถเกิดชํารุดหรือเสียหายด้วยประการใดๆ ผู้เช่ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายส่วนต่างเพิ่มเติม
  – ผู้เช่ารถเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียโดยตรงกับผู้ให้เช่า (พาร์ทเนอร์) กรณีรถเกิดชํารุดหรือเสียหาย โดย ThaiSupercarRent เป็นตัวกลางคอยช่วยประสานงานเท่านั้น

ให้บริการเช่ารถซุปเปอร์คาร์ในราคาพิเศษ เพื่อใช้สำหรับงานต่างๆ อาทิ อีเวนท์/งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆ, งานถ่ายโฆษณา, งานถ่ายละครหรือภาพยนต์, งานสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ โดยมีรถหลากหลายจากสุดยอดแบรนด์ชั้นนำของโลก เช่น LAMBORGHINI / FERRARI / PORSCHE / BENTLEY / BENZ / BMW / DUCATI เป็นต้น

รถซุปเปอร์คาร์ให้เช่า Lamborghini Aventador / Murcielago / Gallardo
รถซุปเปอร์คาร์ให้เช่า Ferrari 458 Italia / 430
รถซุปเปอร์คาร์ให้เช่า Porsche Cayman
รถซุปเปอร์คาร์ให้เช่า Porsche Boxster / Boxster 718 (เปิดประทุนได้)
รถหรูให้เช่า Porsche Panamera / Cayen
รถ SUPERCAR ให้เช่า Audi R8
รถ SUPERCAR ให้เช่า BMW i8 (ประตูปีกนก)
รถ SUPERCAR ให้เช่า Aston Martin
รถ SUPERCAR ให้เช่า McLaren
รถ SUPERCAR ให้เช่า Porsche Panamera / Cayenne

รถหรูให้เช่า Bentley
รถหรูให้เช่า Rolls Royce
รถหรูให้เช่า Range Rover
รถหรูให้เช่า BMW Z4 (เปิดประทุนได้)
รถหรูให้เช่า Benz SLK (เปิดประทุนได้)
รถลีมูซีนให้เช่า
รถหรูให้เช่า VIP Car Bentley พร้อมคนขับ
รถหรูให้เช่า VIP Car BMW Series 5 พร้อมคนขับ
รถหรูให้เช่า VIP Car BMW Series 7 พร้อมคนขับ
รถหรูให้เช่า VIP Car MERCEDES BENZ S CLASS พร้อมคนขับ

ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทร : 088-216-4777
ไลน์ : thaisupercarrent
อีเมล : thaisupercarrent@hotmail.com
เฟสบุ๊ค: thaisupercarrentdotcom

หมายเหตุ ** ยังไม่มีบริการเช่ารถซุปเปอร์คาร์นำไปขับส่วนตัว

MEDIA GALLERY